2018 માં મેક્સિકો આંતરરાષ્ટ્રીય મકાન સામગ્રી પ્રદર્શન

અમે નવેમ્બર 2019 માં ફ્રાન્સના પેરેસમાં "બેટિમટ" બાંધકામ શોમાં ભાગ લીધો, અને ત્યાંના નવા ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ મેળવ્યો. 

nq2


પોસ્ટ સમય: જાન્યુ -10-2020
.